Kuiskaus ja huuto

Kuiskaus ja huuto on valokuvataiteen kokonaisuus, joka on valmistunut loppuvuodesta 2022 ja on esillä valokuvaustudiollani Kuvaamolla sen avajaispäivästä 11.1.2023 alkaen.

Kuiskaus ja huuto -kokonaisuus kertoo pitkän parisuhteen ulottuvuuksista erilaisten kosketusten kautta. Pitkä parisuhde on kahden erillisen yksilön ominaisuuksien kudelma, kahden ihmi­sen kulkema matka toistensa välillä ja tässä elämässä. Sille leimallista on yhtääl­tä läheisyy­den, toisaalta erillisyyden tarve ja vaikeus. Osapuolten vasta­kohtaisuus, vastakkaiset voimat, tuovat suhteeseen parhaimmillaan tasa-painoa, pahimmillaan epätoivoa..

Kuvaan valokuvataiteen keinoin pitkän parisuhteen ulottuvuuksia, joista minulla on pal­jon omakohtaista kokemusta. Tiivistän kuvallisen kerronnan kosketuksiin. Kosketus, tai sen puute, viestii tunteista. Käsien kosketuksen avulla voin kuvata tunneskaalan laa­juutta – läheisyyttä tai torjuntaa, hellyyttä tai tylyyttä, tyyneyttä ja ahdistusta. Kosketus voi olla kuin varovainen, hento kuiskaus tai äänekäs, säikäyttävä huuto. Kosketus ei läheskään aina ole fyysinen.

Tämän kuvaston voi nähdä kertovan myös ihmissuhteista ja ihmisten väli­sestä kommunikaatiosta yleensä ikään, suhteen laatuun ja sukupuoleen katso­matta. Kuiskaus ja huuto -teossarja on osa laajempaa valokuvataiteen kokonaisuutta, jota työstän par­haillaan. Tuon kokonaisuuden työnimi on ”Marraskuu on jo täällä”.